Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
deszcz
10°C

Waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa obszaru gminy

Obszar o randze krajowej

W randze obszarów o znaczeniu krajowym znajduje się dolina Orzyca. Jest to najbardziej wartościowy pod względem przyrodniczym obszar w całej gminie, obejmujący ukształtowaną w sposób naturalny dolinę nizinnej rzeki. Środowiska, które wykształciły się tutaj, są jeszcze mało zmienione i należą do zanikających w skali całego kraju. Znajdujące się tam zbiorowiska roślinne i ekosystemy starorzeczy są unikalne w dolinach rzek tej wielkości. Spośród ssaków związanych z tego typu środowiskami należy wymienić występujące tam bobry i wydry. O atrakcyjności tego terenu świadczy choćby liczba 15 par bocianów białych gniazdujących we wsiach okalających dolinę, na ogólną liczbę 24 par zasiedlających całą gminę oraz stwierdzenia żerujących bocianów czarnych. Dolina Orzyca wyróżnia się przede wszystkim ze względu na występowanie rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Należą do nich gatunki ptaków siewkowatych: czajka, rycyk, samotnik, kszyk, krwawodziób oraz inne gatunki związane z korytem rzeki i środowiskami obszarów podmokłych: zimorodek, dziwonia, cyranka, świergotek łąkowy, dzięcioł zielony. Na uwagę zasługuje stwierdzenie gniazdujących żurawi w liczbie 2-4 par. Koryto rzeki jak i wody stagnujące w starorzeczach są miejscami rozrodu i występowania wielu gatunków ryb i bezkręgowców wodnych.

 Obszary o randze regionalnej

  W grupie terenów o randze regionalnej znalazł się kompleks leśny „Płoniawy”. Są to obszary leśne rozciągające się pomiędzy miejscowościami Płoniawy-Bramura i Węgrzynowo, należące do Nadleśnictwa Przasnysz i Leśnictwa Płoniawy. Jest to kompleks o bardzo urozmaiconej strukturze drzewostanów, zajmujących bogate siedliska. Zbiorowiska leśne budują w głównej mierze bory sosnowe i w mniejszym stopniu podmokłe olsy. Na skraju północnej części lasu znajdują się wkomponowane w leśny krajobraz stawy rybne. Spośród ssaków stwierdzono tam m.in. jelenie szlachetne, sarny i dziki. Bardzo ciekawy jest także zespół ptaków, z rzadkimi gatunkami: żurawiem, kobuzem, trzmielojadem, orzechówką i muchołówką małą. W południowej części kompleksu znajduje się dąb proponowany do ochrony pomnikowej.

Status obszaru o znaczeniu regionalnym posiada dolina rzek Węgierki. Mimo silnej zabudowy i dużej antropopresji na granicach doliny, zachowały się tam bogate siedliska. Wartość przyrodniczą podkreśla duża różnorodność zbiorowisk łąkowo-turzycowych i szuwarowych. Dość czyste wody w korycie rzeki zasiedlają rzadkie na innych terenach bezkręgowce m.in. raki rzeczne. Występują tam odpowiednie biotopy dla grupy wróblowych ptaków wodno-błotnych: dziwonii, remiza, rokitniczki, potrzosa. Dolina Węgierki stanowi wodny korytarz ekologiczny o skali regionalnej.

Obszary o randze lokalnej

  Do obszarów o znaczeniu lokalnym zaliczono dwie niewielkie doliny cieków wodnych oraz obszary leśne w północnej i wschodniej części gminy. Kryterium według którego określono rangę tych terenów jest również fakt, że dolinki cieków wodnych przylegają, bądź łączą się z doliną Orzyca - obszarem o znaczeniu krajowym, a wyznaczone tereny leśne w obrębie gminy stanowią fragmenty dużych kompleksów leśnych poza granicami gminy.

 1. Dolina cieku wodnego zlokalizowana w południowej części gminy w pobliżu miejscowości Wygoda i Obłudzin. Jest to wodny korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, włączony do projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego doliny Orzyca i jego dopływów.

2. Dolina cieku wodnego o długości ponad 14 km, przebiegająca w północnej i środkowej części gminy, wraz z dwoma kompleksami niewielkich stawów hodowlanych. W środkowym fragmencie omawiany ciek przecina obszar o znaczeniu regionalnym - kompleks leśny „Płoniawy”, a w końcowym odcinku jego dolinę proponuje się objąć ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego doliny Orzyca i jego dopływów. Ciek ten wnikający w głąb gminy na obszary z przewagą krajobrazu rolniczego, pełni ważną funkcję korytarza ekologicznego.

 3. Kompleks leśny rozciągający się we wschodniej części gminy, po obu stronach drogi 1000-lecia. Ze względu na duży obszar, graniczenie z obszarem o znaczeniu krajowym (dolina Orzyca), zróżnicowanie przestrzenne i walory krajobrazowe zakwalifikowano ten obszar leśny do terenów o randze lokalnej.

4. Fragmenty kompleksów leśnych w północnej części gminy. Znajdujące się tam zbiorowiska leśne podnoszą poziom bioróżnorodności w dominujących, intensywnie użytkowanych terenach rolniczych i są przedłużeniem dużego kompleksu leśnego rozciągającego się w kierunku północnym i wschodnim poza granicami gminy. Ze względu na brak dokładnego rozpoznania przyrodniczego obszarów sąsiadujących z gminą Płoniawy-Bramura, można jedynie przypuszczać, że omawiane tereny leśne należą do kompleksu leśnego o znaczeniu regionalnym.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.