Gmina Płoniawy-Bramura
Powróć do: Dla Inwestora

Gospodarka w regionie

Z uwagi na swoje położenie, warunki naturalne i klimatyczne, gmina staje się atrakcyjna dla rozwoju turystyki. Niezwykła rzeźba terenu, duże skupisko lasów oraz malowniczość dolin przepływających rzek: Orzyc i Węgierki powodują, że wzrasta zainteresowanie osób z zewnątrz działkami infrastruktury technicznej. Gospodarka tego regionu oparta jest w większości na rolnictwie, z przewagą gleb klasy III, IV, V. Czystość środowiska oraz korzystne warunki klimatyczne typowe dla „Zielonych Płuc Polski” sprawiają, że żywność, a przede wszystkim mleko produkowane na terenie gminy jest najwyższej jakości. 51 gospodarstw spełnia warunki Unii Europejskiej i posiada atest sanitarno – weterynaryjny. Gmina Płoniawy – Bramura jest otwarta na wszelkie inicjatywy gospodarcze, a zwłaszcza w dziedzinie ekologicznego rolnictwa. Posiada duże zaplecze surowcowe oraz rezerwy siły roboczej. Uzbrojenie gminy w podstawowe sieci infrastruktury technicznej są niewątpliwym ułatwieniem dla prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i potencjalnych inwestorów.

Przez gminę przechodzi droga krajowa nr 599 prowadząca z Warszawy i centrum Polski do Szczytna i na Mazury. Dróg gminnych jest 54 km, w tym o nawierzchni bitumicznej 12,5 km, a około 16 km posiada nawierzchnię żwirową ulepszoną. W tym zakresie planowane są dalsze inwestycje. Sieć dróg pod względem długości jest tu wystarczająca. Wpływ na to  ma zwarty charakter osadnictwa.