Gmina Płoniawy-Bramura

Rekomendacje Starosty Makowskiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii o konieczności stosowania zasad bioasekuracji

Ocena 0/5

Starosta Makowski oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że w celu ograniczenia ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania wirusa ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świn i e należy bezwzględnie przestrzegać stosowne zakazy nakazy (zasady bioasekuracji) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych poprzez:

 • utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem dzików jak również zwierząt domowych;
 • zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni), zwierząt domowych i owadów;
 • zachowanie podstawowych zasad higieny:
  • używanie oddzielnej odzieży ochronnej narzędzi w pomieszczeniach dla świń,
  • odkażanie rąk i obuwia, z użyciem zarejestrowanych środków działających wirusobójczo;
  • okresowe i doraźne czyszczenie i odkażanie narzędzi używanych przy obsłudze świń, z zastosowaniem środków o działaniu wirusobójczym;
 • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego, w przypadku zbóż pozyskanych na obszarach objętych ograniczeniami II oraz III, skarmianie świń tym zbożem po uprzednim co najmniej 30 dniowym składowaniu jej w miejscu niedostępnym, odpowiednio zabezpieczonym przed zwierzętami domowymi i dzikami;
 • słoma wykorzystywana na ściółkę dla świń, pochodząca z obszaru objętego ograniczeniami II lub III, przed jej posłaniem składowana jest przez co najmniej 90 dni w miejscu niedostępnym dla dzików;
 • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 • rezygnacja z udziału w polowaniach oraz przestrzeganie bezwzględnego zakazu wnoszenia dziczyzny na teren gospodarstwa;
 • uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.


Ponadto, należy bezwzględnie ograniczyć swobodny wybieg psów. Wolno biegające psy w obrębie kompleksów leśnych i łąk mogą być przyczyną zawleczenia wirusa ASF do gospodarstwa.

Pliki do pobrania:

ASF - Informacja.pdf
Format: pdf, 537.26 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności