Gmina Płoniawy-Bramura

Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Ocena 0/5

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gmina Płoniawy-Bramura otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla jednej placówki wychowania przedszkolnego na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat , tj.:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu (oddział przedszkolny).

Łączna wartość otrzymanego wsparcia finansowego to 2 500,00 zł. Kwota ta stanowi 80 % kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % tj. 625,00 zł stanowi wkład własny gminy. Łączny całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3 125,00 zł.

Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Istotnym elementem Programu jest wzmacnianie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, które wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności